Sirküler

Sirküler No: 2020/285


Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi kaynaklardan temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirleyen Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişilerin, gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik altyapı aracılığı ile sisteme yükleyip ve elektronik imza ile imzalayarak başvuruyu tamamlayacakları kararlaştırılmıştır.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.