Sirküler

Sirküler No: 2020/288


T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısına istinaden ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İhracat Genelgesi"nin "İndirim ve mahsup işlemleri"  başlıklı 21.maddesine 13 nolu yeni aşağıdaki gibi fıkra eklenmiştir.

Madde 21/13: 

Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür.

İlgili Genelgeye https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtmMTd_e7qAhWASxUIHaSuApkQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tcmb.gov.tr%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fe90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484%2F%25C4%25B0hracat%2BGenelgesi.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3DROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-mGMoV9Z&usg=AOvVaw3pWDJWXOpO-ToFCaNWXOub linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.