Sirküler

Sirküler No: 2020/289


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)

 

28,06,2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda bugünkü resmi gazetede de Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe göre;

Nitelikli personel desteği yatırım ve/veya işletme dönemi dışında da uygulanabilecektir.

Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren uygulanmaktaydı. yapılan değişiklikle "kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren de” uygulanabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecektir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.