Sirküler

Sirküler No: 2020/291


Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ’de (CITES) ve tebliğ eki listelerde değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğe göre; Tebliğ kapsamı türlerin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında;

Ek I-A, Ek II-A ve Ek III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 

Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden, CITES Belgesi alınacağı kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Ek I-A, Ek II-A , Ek III-A, Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B listeleri güncellenmiştir.

İlgili Tebliğ ve eki listelere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200730-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.