Sirküler

Sirküler No: 2020/293


Süs bitkileri ve çiçeklerin KDV oranı düşürülmüştür

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ve çiçeklerin ( 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç)  KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

Uygulama 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dahil) geçerli olacaktır.

Konuya ilişkin Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’a  (Karar Sayısı: 2812) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.