Sirküler

Sirküler No: 2020/299


Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır. 07.08.2020 tarihi itibariyle 0805.50.10.00.00 GTİPli "taze limon" ihracatında ön izin gerekmeyecektir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200807-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.