Sirküler

Sirküler No: 2020/300


MEDOS-- Manuel Düzenlenen Belgeler

 

- Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yer alan eşyalar,

- Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında yer alan eşyalar,

- Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulan haller için

MEDOS sisteminde menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli teknik çalışmalar tamamlandığı, söz konusu durumlar için manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarca imzalanması gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2020 / 56168849  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.