Sirküler

Sirküler No: 2020/302


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük Yönetmeliğinin gümrük müşavir yardımcıları ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

- Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmak için alınması gereken puan 60'dan 70'e çıkarılmıştır.

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında  stajyer çalıştıramayacak.(Bu yönetmelik değişikliği öncesinde staja başlamış bulunanlar, bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam edebilecektir)

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin  sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı  gümrük müşavir yardımcıları da ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanında çalışabilecektir.

-Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptırdığı tespit edilen Gümrük Müşavir Yardımcıları bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacak.

-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacakları işleri başkasına yaptıramayacaktır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken niteliklerde de değişiklikler yapılarak;

- Kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmama şartında süre geriye dönük 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır.

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almış olanlar da YGM olamayacak.

- Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmaması gerekecek

Yetki belgesinin süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülerek, iki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar için süre attırılacaktır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin aykırılıklarda da geçici 6.maddeye disiplin cezası uygulanacaktır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi, mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanılması, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptırdığının tespit edilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınacaktır.

Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine tekrar yetki belgesi verilmeyecek.(daha önce bu durumlarda  beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmiyordu).

Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki belgesi on iki ay süreyle geri alınacak (eski süre 6 ay olarak uygulanmaktaydı).

İlgili Yönetmelik değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200811-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.