Sirküler

Sirküler No: 2020/308


Havayolu Sevk İşlemleri

 

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi hedeflendiği, bu amaçla; havayolu ile yapılan ihracat işlemlerinde eşyanın fiilen gümrük gözetimine alınıp alınamadığının sistemsel olarak kontrol edilebilmesi için, acente sevk formu oluşturulduğu bildirilmiştir.

Buna göre; Oluşturulan formun eşyayı teslim alan yükümlü tarafından doldurulması ve oluşturulan sevk belge numarasının ihracat beyannamesine yazılması gerekmekte olup; taşıma şekli havayolu olan ihracat beyannameleri bu numara olmadan tescil edilemeyecektir.

Bahse konu form tescili, web uygulaması üzerinden ya da web servis kullanılarak yapılabilecektir.

Web uygulaması üzerinden formun oluşturulabilmesi ve sorgulanabilmesi için "HAU Kayıt ve Sorgulama" ve "HAU Sorgulama" isminde iki yeni profil oluşturulmuş olup; bu profilleri kullanacak yükümlülerin yetkilendirme işlemi ilgili gümrük müdürlüğünce yapılacaktır.

Uygulamaya Bakanlığımız web sitesi e-işlemler menüsü "Havayolu Acente Uygulaması" üzerinden ulaşılabilecektir.

Web servis ile form tescil edebilmek için gerekli olan bilgiler ise https://ws.gtb.gov.tr:8443/havayolubeyanapi/swagger/index.html  bağlantısında yer almaktadır.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve havayolu sevk işlemleri kılavuzu ekte gönderilmiştir.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.