Sirküler

Sirküler No: 2020/311


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde yer alan maddelerden gümrük tarife İstatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilenlerin  “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli” olanların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) resmi gazetede yayımlanmıştır.

 Söz konusu Karara göre;

        İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı Listede yer alan maddelerden Ek-1' de yer alan gümrük tarife İstatistik pozisyonun (G.T.İ.P) belirtilenlerin  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanacaktır.

        Aynı Karara ekli II sayılı listede  yer alan maddelerin Ek-II' de G.T.İ.P 'lir belirtilen hariç olmak üzere  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacaktır.

        Aynı Karara ekli III sayılı listede  yer alan maddelerin Ek-III' de G.T.İ.P 'lir belirtilen hariç olmak üzere  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve tarım payı toplu konut fonu uygulanacaktır.

        Aynı Karara ekli IV sayılı listede  yer alan maddelerin “Ek-IV' de G.T.İ.P 'leri belirtilen hariç olmak üzere”  Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi ve tarım payı toplu konut fonu uygulanacaktır.

        İthalat Rejim Kararına Ek Karar 'lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli eşya için uygulanmayacaktır.

      21.08.2020 tarihinde yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı (Karar Sayısı: 2841) ve eki listelere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-22.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.