Sirküler

Sirküler No: 2020/312


Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ürünleri İthalatın Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2842) ve Tebliğ

 

20/8/2020 tarihli ve 2842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 31/05/2020 tarih ve 2585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması uyarınca Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2020 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye (Talep toplama yöntemi) göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, Karar ve Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 21.08.2020 tarihinden tarihten itibaren 15 işgünü içerisinde Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.  

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve eki listeye (Karar Sayısı: 2842) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-23.pdf linkinden,

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-16.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.