Sirküler

Sirküler No: 2020/314


Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması TGA

Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar uyarınca 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren TGA kapsamı ticarette geçerli olacak tercihli vergi oranları İthalat Rejim Kararına ek karar yayımlandığından menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan "Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın da Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı`na sevk edildiği bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, söz konusu TGA`nın yürürlüğe girdiği 21 Ağustos 2020 tarihi ile yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yayımlanacağı ve/veya Venezuela tarafından, menşe ispat belgelerinin onaylanmasında yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bakanlığımıza iletilmesinin ardından Bölge Müdürlüklerine bildirileceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden TGA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

- Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilir ise eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

- Yönetmeliğin yayımlanmasının ve/veya Venezuela yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bölge Müdürlüklerine bildirilmesinin ardından, teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Konuya ilişkin T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2020 tarihli 56709365 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.