Sirküler

Sirküler No: 2020/315


2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti

 

24.02.2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar"ın 1 inci maddesinde;

"(1) Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır.

(2) Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” Şeklinde yer alan hükümleri ile ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.08.2020 tarihli 56847439 sayılı yazıda;

07/10/2009 tarihli ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği`nin "Yasaklamaya Tabi Eşyanın Transiti" başlıklı 225 inci maddesi uyarınca; 

"Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ithali yasaklanan eşyanın;

- Kara sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara, deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi,

- Deniz veya hava sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi,

- Deniz veya hava sınır kapılarından, yurt dışı edilmek üzere bir başka deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmesi (Ro-Ro dahil),

- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı deniz veya havalimanında geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılarak aynı limandan tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sevk edilmesine izin verilmesi,

- Yukarıda sayılanlar haricindeki durumların Gümrük Yönetmeliğinin 225 inci maddesi hükmü doğrultusunda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması,

Gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.