Sirküler

Sirküler No: 2020/319


Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik

 

Veteriner biyolojik numunelerinin alınması, nakli, ithalatı ve ihracatında uyulacak biyogüvenlik kuralları, (AT) 428/2009 sayılı Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracatının, Nakliyesinin, Aracılığının ve Transit Geçişinin Kontrolüne Yönelik Topluluk Rejimi Kurulması Hakkında Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde düzenlenmiştir.

Hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesi, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile biyogüvenlik şartlarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Yönetmelik uyarınca;

Laboratuvara gönderilecek numune; amacına uygun, kalite, hacim ve miktarda olacağı.

Gönderilen numune laboratuvar tarafından işleme alınabilmesi için uygun şartlarda ve sürede ulaştırılacağı.

Numuneler, biyogüvenlik ve biyoemniyet önlemleri kapsamında alınacak ve nakledileceği.

Numunenin tehlikeli mal olarak sınıflandırılması, gönderici beyanına göre yapılacak. Tehlikeli mallar, bu maddeleri tanımlamada kullanılan bir UN numarası ve bu numaraya karşılık gelen uygun taşıma adı ile tanımlanarak işaretleneceği.

1/1/2025 tarihine kadar TS EN 12128 standardı biyogüvenlik düzeyini gösterir belge ibraz edemeyen laboratuvarların yeterlikleri için başvurular il müdürlüğüne veya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacağı konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğin bazı maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra, Diğer maddeleri ise 1/1/2024 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

İlgili Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200829-1.html linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.