Sirküler

Sirküler No: 2020/320


Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından düzenlene ihracat izin belgeleri

 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31)’in "(Ek:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi"nde yer alan "1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" ekinde yer alan kontrole tabi kimyasal maddelerin ihracatının; ilgili tebliğ ve "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca düzenlenen ihracat permisi ile açılan gümrük beyannamelerinin anılan kurumca verilen belgelerle uyumlu olması gerektiği bildirilmiştir.

 

Konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarihli 56858960 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.