Sirküler

Sirküler No: 2020/322


İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle İlgili yönetmeliğe  Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) ve elektronik imza tanımları eklenmek suretiyle destek başvuruları ve tahakkuk listelerine ilişkin işlemlerin Destek Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

İlgili Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.