Sirküler

Sirküler No: 2020/328


Parsiyel eşyanın antrepoya alınması

 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine  ilişkin  istisnai uygulama 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle antrepolara varış yapan parsiyel yüklü araçla taşınan yüklerin antrepo beyannameleri verildikten sonra tahliye edilmesi mümkün hale geleceğinden varış yapan yüklerin antrepo beyannamelerinin ivedilikle açılması için önlemlerin alınması gerekmektedir.

Konuya ilişkin İstanbul Gümrük ve Gış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazıları ve eki Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2020 tarihli  55039470 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.