Sirküler

Sirküler No: 2020/329


Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ekinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 21/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre;

-İkili kümülasyon hükümleri uygulanacaktır. 

Venezuela menşeli girdiler, Türkiye’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilecek. Söz konusu girdiler için Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmayacaktır.

Türkiye menşeli girdiler, Venezuela’da elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Venezuela menşeli kabul edilecek. Söz konusu girdiler için Yönetmeliğin   9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmayacaktır.

-Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında  EUR.1 Dolaşım Belgesinin ithalatçı Tarafın iç mevzuatına uygun şekilde ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanacaktır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden itibaren on iki ay geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi gerekecektir.

21/8/2020 tarihi itibarıyla sevk halinde olan ya da Türkiye’de veya Venezuela’da gümrük antrepolarında geçici depolanan veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili idaresine söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin yetkili idareleri tarafından sonradan verilmiş bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin sunulması halinde tercihli tarifeden yararlanılması mümkün olacaktır.

İlgili Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200906-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.