Sirküler

Sirküler No: 2020/331


Tarife Arama Motoru

 

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan bir yazıyla; Eşyanın tarifesinin, eşya tanımları kullanılarak doğru bir şekilde tespit edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan TARA Programı 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla güncellenerek daha kullanıcı dostu hale getirildiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıya göre;

“Program; kelime ve GTİP ile arama yapılarak, ithalat ve ihracata konu olmuş eşyalar üzerinden kullanılmış, tecrübe edilmiş bilgiye dayanan ve referans niteliğinde veriler sunmaktadır.

Program, kelime ile yapılan aramalarda; arama sonuçları, ticari tanımla en uygun şekilde eşleşen ilk on GTİP'i göstermektedir. Ayrıca kelimenin fihrist ve izahnamede en çok geçtiği ilk beş GTİP de referans olarak sunulmaktadır.

Bu kapsamda; bahse konu programa Ticaret Bakanlığıinternet sitesi, E-İşlemler menüsü altında “Tarife Arama” adıyla https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara adresinden ulaşılabilmekte olup gümrük işlemlerinin tesisi esnasında referans amaçlı olarak söz konusu Programın kullanılabileceği gümrük idarelerine bildirilmiştir.

Konuya ilişkin T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2.9.2020 tarihli 57072462 sayılı yazısı ektedir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.