Sirküler

Sirküler No: 2020/337


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)

 

1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 GTİPlerde sınıflandırılan çerezlik ayçiçeğindeki toplu konut fonu 24 EUR/100 kg/netten, 32 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Karar’ın yayımlandığı 09.09.2020 tarihini izleyen 15 inci günde yürürlüğe girecektir.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200909-2.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.