Sirküler

Sirküler No: 2020/339


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

 

11 Ağustos 2020 Tarihli ve 31210 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine (YGM)  ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre;

YGM'ler  konusunda yetkili Genel Müdürlük; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir;

AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak  10.11.2020 tarihinden itibaren günlük rapor düzenlenerek sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından YGM sisteminden elektronik ortamda sunulacaktır.

Tebliğin ilgili hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak cezai işlemler somut olarak belirlenmiştir. 

İlgili Tebliğe  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-12.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.