Sirküler

Sirküler No: 2020/342


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)

 

Yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi uygulanmak suretiyle yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlendiği İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar meri önlemler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200912-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.