Sirküler

Sirküler No: 2020/343


72 ve 73. Fasıllardaki Eşyaların Laboratuvara gönderilmesi

 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce,72 ve 73. fasıllardaki pik demir, dövme demir, dövülmüş demir ve çelik cinsi eşyalara ilişkin numunelerin  gümrük laboratuvarlarına sevkinde;

- Numunelerin en az 15 cm uzunluğunda ve 3-5 cm kalınlığında olması,

- Özellikle mikroskobik yüzey analizi gerektiren numunelerin kesilmesi esnasında yüzeyine zarar verilmemiş olması,

- Kesilen örnek numunenin mevcut eşyadaki konumunun işaretlenmesi ( boru, çubuk vb. şekillerde) ve yönelim yönünün belirtilmesi,

-Numunenin orijinal halinin fotoğrafının LARA'ya eklenmesi, fotoğraf yüklenmesinin mümkün olmaması halinde ise fiziksel halinin (en-boy uzunluğunun) belirtilmesi; gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 7.9.2020 tarihli 57173518 sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.