Sirküler

Sirküler No: 2020/345


FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

 

Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından, Fas’lı “Industube, Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine

“Çelik ve Demir Borular” (73.05.31.10.00, 73.05.31.99.00, 73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) ithalatına karşı 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25’lik ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici önlem uygulanması kararı ile ilgili olarak çapı bu defa alınan bildirim ile;

 

406.4 milimetreyi aşan ve 7305 GTİP kodu altında kayıtlı olan borular soruşturma kapsamından istisna tutularak, “Çelik ve Demir Borular” (73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) GTİP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

 

Buna ilaveten duyuruda, uygulanacak nihai korunma önleminin % 25’lik ek vergi (ad valorem) şeklinde uygulanacağı,

söz konusu önlemin 3 yıl boyunca süreceği ve 15-09 sayılı kanunun 65. maddesinde yer alan korunma önleminin tedricen serbestleştirilmesi yükümlülüğüne göre ilk yıldan sonra % 25 lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürüleceği ve söz konusu nihai korunma önlemine ilişkin DTÖ bildiriminin henüz yayımlanmadığı belirtilmektedir.

 

Konuya ilişkin ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 15.09.2020 tarihli ( D/2020) sayılı duyurusu eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.