Sirküler

Sirküler No: 2020/347


Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’in Ek-1’inde yer alan listeye aşağıda yer verilen yeni ürünler eklenmiştir..

2931.39.90.00.69 Diğerleri ( CAS Numarası: 2387495-99-8 , 2387496-12-8 , 2387496-00-4, 2387496-04-8, 2387496-14-0)

2933.39.99.00.39 Diğerleri (CAS Numarası:77104-62-2, 77104-00-8)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170804-4.htm linkinde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7) Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin ihracı yasaktır. Ancak, Ek-1’deki listede yer alan kimyasal maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere (Ek-A) ihracı, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir.

Ek-1’deki listede yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan kimyasal maddelerin ihracatı yapılamamaktadır.

Ek-2’deki listede yer alan kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır.

Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’teki listelerde yer alan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, ilgili gümrük idarelerince, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ihracat uygunluk belgesi aranmaktadır.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.