Sirküler

Sirküler No: 2020/356


Askıya Alma Sistemi

 

TC Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu ifade edilerek,

Ekte halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesinin sunulduğu, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyanın kırmızı ile renklendirildiği, halihazırda AB ithalat değeri 15.000 avro’nun üstünde olup 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünlerin de söz konusu listede yer aldığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan,  üyelerin ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer almasını istediği ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği, başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ayrıca askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ’in (İTHALAT: 2020/18) incelenebileceği ifade edilmektedir.

Duyuru, liste ve  ilgili uzmanların iletişim bilgilerine https://www.oaib.org.tr/tr/sirkuler-2020-10982.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.