Sirküler

Sirküler No: 2020/357


Yük teslim talimat formu ile ilgili uygulamanın Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yapılması gerektiği

 

T.C. ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce deniz yoluyla ithal edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Kararına istinaden iptal edilmesi sebebiyle; Yük teslim süreçlerine ilişkin denizcilik uygulamalarının etkin ve verimli sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, deniz ticaretinin belirli bir güvenlik seviyesinde seyrinin ve sektör temsilcilerinin ortak menfaatinin temini ile liman işletmelerinin yük ilgilileri ile idare arasında kalmaması, sektörden gelen taleplere yerinde ve doğru cevap verilebilmesi bakımından, taşıyanın imzalayarak yükün teslimine rıza gösterdiğini ifade ettiği "yük teslim talimat formu" veya "yük teslim belgesi" yahut "etiketli konşimento" veya "ordino" gibi isimlerle anılan bu belge bu konuda bir belge ya da elektronik uygulamanın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin T.C. ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 25270526-155.99-E.52731 sayılı 24.09.2020 tarihli yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.