Sirküler

Sirküler No: 2020/358


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği'nin 527 inci maddesinde düzenleme yapılarak antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Düzenlemeye göre; Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak. Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacaktır.

 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde Gümrük Yönetmeliği’nin 494 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilecektir.

 

Götürü teminata ilişkin düzenleme "akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya" için uygulanamayacaktır.

 

İlgili Yönetmelik değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.