Sirküler

Sirküler No: 2020/363


Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. maddesi kapsamında ibraz edilecek belgeler

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. maddesi kapsamında  ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülüğe tabi eşya için yapılanların yanı sıra diğer ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için yapılan başvuruların da kabul edilmesi gerektiğini belirten 30.09.2020 tarihli bir yazı yayımlayarak,  AB den ithal edilen eşya için geçici 16. maddenin uygulamasına yönelik 14.07.2020 tarihli  55808367 sayılı yazının  1/A ve 2 nci maddelerinde bahsi geçen hususların ticaret politikası önlemine tabi eşya için yapılan başvurularda da uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı  Geçici 16. maddesi kapsamında belgelerin ibraz süresi 01.10.2020 tarihinde sona ermiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.