Sirküler

Sirküler No: 2020/365


İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın tanımlamalar maddesinde  bazı değişiklikler yapılarak, Pasaport Kanunu'nda "İhracatçı firma yetkililerine verilecek hususi damgalı pasaportların geçerlilik süresi iki yıldan dört yıla çıkarılması nedeniyle” İlgili Kararda da ihracatçılara verilecek hususi pasaportlarda süre iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır.

İlgiloi Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-11.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.