Sirküler

Sirküler No: 2020/366


Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)

 

Görece az gelişmiş bölgelerimizdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği  2018/11201 sayılı "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar"da değişiklikler yapılmıştır.

Karar kapsamında desteklenecek (US-97 Kodu: 15-37)  imalat sanayii yatırımları için  aranan asgari sabit yatırım şartı 2 milyon Türk Lirası, olarak belirlenerek, bu kapsamdaki il ayrımı kaldırılarak yatırımların organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde yapılması şartı getirilmiştir.

Cazibe Merkezleri programı Kapsamındaki illere Kilis eklenerek cazibe merkezleri programı içerisindeki il sayısı 24’e çıkarılmış ve Karar kapsamında yapılacak olan teşvik belgesi müracaatlarının süresi 31.12.2020 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-10.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.