Sirküler

Sirküler No: 2020/367


İhracat Genelgesinin "Peşin döviz" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ve 540702 sayılı yazısına istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesinin “Peşin döviz” başlıklı 6’ncı maddesinde değişiklik yapılarak;

 

“Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunlu olduğunu, Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutarın kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi olacağı,

 

“Ancak, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesinin mümkün olduğunu, bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedelin prefinansman hükümlerine tabi olacağı” hükmü getirilmiştir.

 

Bilindiği üzere 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sayılı Tebliğ’in 2/C maddesindeki“C- Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 3” hükme göre KKDF kesintisi yapılmaktadır.

 

İhracat Genelgesinin güncel dosyası https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj__NPd8KLsAhUMkhQKHS9oBdQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tcmb.gov.tr%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fe90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484%2F%25C4%25B0hracat%2BGenelgesi.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3DROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e&usg=AOvVaw1WJ299M2XoA6Vq1nh9SafS linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.