Sirküler

Sirküler No: 2020/372


Ticaret Bakanlığı'na yapılacak izahat talepleri

 

Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.” Hükmü ve  söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış izahat verilmesi başlıklı 580/A maddesine göre yapılan izahat taleplerinin gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılacağı,

Bölge müdürlüklerince başvuruya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak konuya ilişkin görüş ile birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirileceği,

Verilen izahatın ilgiliye bildirileceği ve  izahatın bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği, Gümrük Yönetmeliğinin 580/2 inci fıkrasında  belirtilen şartları taşımayan başvuruların Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılacağı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.10.2020 tarihli 58025341 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.