Sirküler

Sirküler No: 2020/374


SEBİS Sistem Güncellemeleri ve Entegrasyonları

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yürütülen SEBİS Programının geliştirilme çalışmaları tamamlanmış olup bu kapsamda; 

•            SBBUP ve SEBİS entegrasyonu tamamlanarak serbest bölgeye gelen eşyanın, serbest bölgeye alındıktan sonra hangi faaliyetlere tabii tutulduğu, hangi SBİF veya ÜBF'de (Üretim Bilgi Formu) kullanıldığı ve serbest bölgeyi hangi formla ve ne zaman terk ettiğine dair tarihçesinin kronolojik olarak sorgulanabilmesi,

•            ÜBF bilgilerinin; form numarası, yıl ve serbest bölge seçilerek ayrı bir sekme altında belge detayları ile birlikte (firma unvan ve ruhsat bilgileri dahil) görüntülenebilmesi,

•            Serbest bölgeye giriş ve çıkış için SEBİS ön beyan ekranında seçilecek olan giriş veya çıkış nedenine göre, ön beyan üzerinde zorunlu veya ihtiyari olarak istenilecek belgelerin sistem üzerinde (SBİF, Gümrük Statü Belgesi, Geçici Giriş Çıkış Formu vs.) otomatik olarak takip edilmesi, (kılavuz üzerinde EK-1,2 ve 3 üzerinde detaylı şekilde anlatılmıştır)

•            SEBİS ve BİLGE Sistemleri arasında tamamlanan entegrasyon çalışmaları ile birlikte; serbest bölgeye giriş yapmamış eşyanın beyannamelerin muayene/kontrol ekranlarında uyarı çıkarılması ve çıkış yönünde beyanname işlemleri/SBİF ilişkilendirmesi tamamlanmayan eşyanın sahadan çıkışının sistemsel olarak engellenmesi,

•            Deniz ithalat özet beyanların SEBİS üzerinden ilişkilendirilerek hem ilişkili SBİF'lern hem de özet beyanların kapatma işlemlerinin sistem üzerinden yapılması, çıkış özet beyanların ve ilişkili oldukları SBİF'lerin sistem üzerinden takip edilmesi,

•            Transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında parsiyel olarak (kısmi boşaltım ve kısmi yükleme) taşındığı durumların SEBİS üzerinde eklenen kontroller ile takibatı,

•            Sorgulamalar ekranında yeni sorgu parametreleri eklenmiş olup, istatistiksel verilerin hem USD hem de Türk Lirası cinsinden görüntülenebilmesi, sağlanmıştır.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2020 / 57901013 tarih, sayılı yazısı ve kılavuz eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.