Sirküler

Sirküler No: 2020/375


Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

 

Çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2020/20 sayılı Tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

12.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek 2020/20 sayılı Tebliğ ile Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlüğe giren yeni Tebliğe göre;

İthal Şahadetnameleri İthalat Genel Müdürlük onayına tabi ve geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) ay olacaktır.

 

İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabi ve geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) ay olacaktır.

Belge başvuruları e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı içinde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden elektronik imza ile yapılacaktır.

İthal Şahadetnamesinin onaylanması için başvurular Belge Türü olarak TPS-1082-İthal Şahadetnamesi; Nihai Kullanım Sertifikanın onaylanması için başvurular Belge Türü olarak TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası seçilerek yapılacaktır.

İthalatın gerçekleşmesini müteakip İthalatçı tarafından talep edilmesi halinde gümrük idarelerince Tesellüm Teyidi Vesikası düzenlenecektir.

Tebliğ hükümleri serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da geçerli.

İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu Yazının/Belgenin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu mallarla ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili Gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201013-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.