Sirküler

Sirküler No: 2020/376


İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ 12.11.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili madde konusu ithal şahadetnamesine ilişkin hususlar bugünkü resmi gazetede yayımlanan ve 12.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20) ile yeniden  düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201013-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.