Sirküler

Sirküler No: 2020/380


Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikle yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı getirilmiştir.

E-TUYS vasıtasıyla yatırımcı adına  işlem yapacak  kullanıcıların yetkilendirilme başvurusunda yer alan bilgi ve belgeler KEP aracılığıyla gönderilecektir.

Yatırımcılara, yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirilmiştir. 

Yetki uzatımı, güncelleme için gerekli bilgi ve evrakların gönderiminde de KEP üzerinden işlem yapılması mümkün hale getirilmiştir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-6.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.