Sirküler

Sirküler No: 2020/381


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

 

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’ de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlara ilişkin müracaatlarda gerekli enerji tasarrufu oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirilirken azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri dönüşü taahhüdü kaldırılmıştır.

Hazır giyim yatırımlarının komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesinde aranan "mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi"  şartı kaldırılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  İl Müdürlükleri’nin de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.