Sirküler

Sirküler No: 2020/383


Tarife Sınıflandırma Kararları Eki Satırlardan Bazıları Yürürlükten Kaldırılmıştır.

13, 18 ve 25 seri nolu Gümrük Genel Tebliğlerindeki tarife sınıflandırma kararları eki satırlardan bazıları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN SINIFLANDIRMA KARARLARI

 

5

Ağrı dindirmede kullanılan, kendiliğinden ısınan plasterler şeklinde ürün.

Plaster, cilde (boyun, bilek veya omuz kısmına) tutturulmak üzere yapışkan maddeden yapılmıştır.

Ürün vücudun şeklini alan yumuşak sentetik malzemeden üretilmiştir ve havayla temas ettiğinde ısı yayan bir dizi disk içermektedir.

Söz konusu diskler demir tozu, kömür, tuz ve su içerir. Plasterlerin tekli paketleri açılıp ürün havayla temas ettiğinde ekzotermik reaksiyon gerçekleşmektedir.

3824.90.96

Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 ile 38.24, 3824.90 ve 3824.90.96 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün içerdiği diskler, ekzotermik reaksiyona bağlı ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu da ürüne 38.24 pozisyonunda yer alan müstahzarların esas karakterini vermektedir.

Bu sebeple ürün, 30.05 pozisyonundaki bandajlar ve benzerleri arasında değerlendirilmeyerek, 3824.90.96 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

6

Ağrı dindirmede kullanılan, kendiliğinden ısınan bir kemer şeklindeki ürün.

Kemer, yapışkan olmayan maddeden mamul olup kendinden yapışkanlı bant vasıtasıyla tutturulur.

Ürün, vücudun şeklini alan yumuşak sentetik bir materyalden yapılmıştır ve havayla temas ettiğinde ısı yayan bir dizi disk içermektedir.

Söz konusu diskler demir tozu, kömür, tuz ve su içerir. Kemerlerin tekli paketleri açılıp ürün havayla temas ettiğinde ekzotermik reaksiyon gerçekleşmektedir.

3824.90.96

Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 ile 38.24, 3824.90 ve 3824.90.96 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürünün içerdiği diskler ekzotermik reaksiyona bağlı ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu da ürüne 38.24 pozisyonunda yer alan müstahzarların esas karakterini vermektedir.

Bu sebeple ürün, 3824.90.96 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

12

Ürün sarıdan san-kahverengiye dönük renkte bir tozdur. İçeriği aşağıdaki gibidir (ağırlıkça %):

proteinler 62,5

nişasta/glikoz 7

nem 9

ham lif 3,9

ham yağ 1,1

ham kül 6

Ürün, katı yağı alınmış soya fasulyesinden, yağın ekstraksiyonu sonucunda elde edilir ve içeriğindeki çözünebilir karbonhidratlar ve minerallerin uzaklaştırılması için su ve etanol ile tekrar ekstrakte edilir.

İnsan tüketimi için uygun olmayan bu ürün, hayvan besleme amaçlıdır.

2309.90.31

Sınıflandırma, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 23. Faslın 1 no.lu notu ile 23.09, 2309.90 ve 2309.90.31 tarife pozisyonlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün, protein konsantresi olduğu ve direkt olarak soya fasulyesi ekstraksiyonundan elde edilmediği için 23.04 tarife pozisyonu altında sınıflandırılmamıştır.

Katı yağı alınmış soya fasulyesinin işlenmesinden elde edilen ürün, işleme sürecinde orijinal malzemenin özelliklerini büyük ölçüde kaybetmektedir (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23.09 tarife pozisyonu açıklama notlarına ve 23. Faslın 1 no.lu notuna bakınız).

Ürün yalnızca hayvan yemi olarak kullanılmakta olup, insan tüketimi için uygun olmadığından 2309.90.3

29

Çeşitli sayıda yakın dokuma tekstil kumaşının (kanvas), üç boyutlu bir şekil meydana getirmek için dikilmesi suretiyle oluşturulmuş; yaklaşık 2,70 x 2,70 x 1,60 m boyutlarında, bütün taraflarında dekoratif çıkıntılar olan, kenarlar boyunca dikili cep barındıran, iç kısmındaki her köşede eşyayı tutmak amacıyla küçük cebi olan, ayrıca çerçeveye bağlanması için ipleri bulunan eşya.

Eşya, çerçeve veya aksesuarları olmadan sunulmaktadır.

6306.90.00

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, (2a) ve 6 ile 63.06, 6306.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

63.06 pozisyonu güçlü, yakın dokunmuş, kanvas ürünleri kapsamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu açıklama notları ilk paragrafına bakınız).

Eşyanın özellikleri dikkate alındığında (üç boyutlu dizayn, kullanılan materyal, boyut vb.) dış ortamlarda gölgelik olarak kullanılacağı anlaşılmaktadır.

Ürün çerçeve, direk ve aksesuarsız sunulmakta fakat gölgeliğin esas karakterini GYK (2a) açısından sağlamaktadır (Örneğin tavanının kanvas olması koruma sağlamaktadır).

6306.22.00 veya 6306.29.00 pozisyonunda çadır olarak sınıflandırma yapılmamıştır; çünkü kapalı alan sağlayacak duvar veya yanları bulunmamaktadır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 63.06 tarife pozisyonu (4) no.lu açıklama notuna bakınız).

Bu itibarla eşya 'diğer kamp eşyası' olarak 6306.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır.

52

12 x 12 x 11 cm boyutlarında olan, lens ve elektronik devre sistemi içeren, dikdörtgen şeklinde cihaz (yüksek hızlı kamera).

Cihaz, tam çözünürlükte saniyede 1000 kare (fps) hızında maksimum 1,54 saniye süreli kaydı geçici olarak depolayabilen 2 GB'lık geçici dahili bellek içermektedir. Yakalanan görüntüler, kamera kapatıldığı zaman yok olmaktadır.

Kamerayı çalıştırmak ve içindeki görüntüleri bir otomatik bilgi işlem makinesine kaydedebilmek için otomatik bilgi işlem makinesine bir kabloyla bağlantı sağlamak gerekmektedir.

Cihaz, 'kısa süreli flaş' veya 'stroboskopik görüntüleme' diye bilinen global elektronik anlık deklanşörlü CMOS sensörüyle donatılmıştır.

Kamera, 1024 x 1024 tam piksel çözünürlükte 60 ila 1000 kare veya 128 x 16 düşük piksel çözünürlüğünde 109.500 kare deklanşör hızında görüntü dizisini yakalamak üzere tasarlanmıştır. Yakalanan görüntüler bireysel olarak görüntülenebilir veya ağır çekimde video olarak oynatılabilir.

Görüntüler, otomotiv çarpışma testleri gibi ultra yüksek hızlı olayları araştırmak için laboratuvar veya benzer bir ortamda analize tabi tutulabilir.

8525.80.19

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 ile 85.25, 8525.80 ve 8525.80.19 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Geçici bellek üzerine geçici depolama yapabilme özelliği kameraya kayıt yapabilme olarak değerlendirilmemektedir, çünkü kamera kapatıldıktan sonra görüntüler yok olmaktadır. Bu nedenle 8525.80.30 pozisyonunda dijital kamera olarak ya da 8525.80.91 pozisyonunda sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen görüntü kaydedici kamera olarak sınıflandırma yapılmamıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notları (B) kısmının 1. ve 5. paragraflarına bakınız].

Sonuç olarak, söz konusu cihaz, 'diğer televizyon kameraları' olarak 8525.80.19 KN kodunda sınıflandırılmıştır [Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 pozisyonu açıklama notları (B) kısmının 4. paragrafına bakın

80

Yaklaşık 10 x 7 x 3 mm boyutlarında plastik bir gövde içerisinde metal bir çerçeveye monte edilmiş monolitik entegre devre ve kuvars kristalden oluşan gerçek zamanlı saat modülü olarak adlandırılan ürün.

Ürün 32,768 kHz titreşim frekansında ve 2,7 ve 3,6 V aralığında çalışmaktadır. Dijital çıktı sinyaline sahiptir.

Ürün zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali kaynağı gibi değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.
(*)Açıklama: Pano36
 

 

 

 

 

(*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.

9114.90.00

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6, 16. Bölüm 1(n) notu ile 91.14 ve 9114.90.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

Ürün hem monolitik entegre devre hem de kuvars kristal içerdiğinden 85. Faslın 8(b) notundaki koşulları karşılamamaktadır. Bu nedenle 85.42 pozisyonu değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Ürün, zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali sağladığından 91. Faslın kapsamındadır.

Ürün, tamamlanmamış saat makinesi olarak değerlendirilecek gerekli bileşenlerin tümüne sahip olmadığından ve monte edilmiş olmadığından 91.10 pozisyonunda sınıflandırılmamıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 91.10 tarife pozisyonu açıklam notları 3 üncü paragrafına bakınız).

Bu itibarla eşya 'diğer saat aksamı' olarak 9114.90.00 KN kodunda sınıflandırılmıştır (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 91.14 tarife pozisyonu açıklama notları (A) kısmı 8 inci maddesine 

Viniliden florür ve heksafloro propilen kopolimeri ilk şekillerdedir.

Bu madde elastomerlerin esneklik ve verimlilik özelliklerini gösterir ama kükürtle vulkanize edilemez. Çapraz bağlar için bu kopolimer temel bileşenlere veya belirli peroksitlere gereksinim duyar.

3904 69 80

Sınıflandırma; Genel Yorum Kuralları 1 ve 6'ya, 39. Fasıl notları 1,4 ve 6'ya, 40. Fasıl notu 4(a)' ya, fasıl 39 alt pozisyon notu 1'e ve 3904 pozisyonu ile 3904 69, 3904 69 80 alt pozisyonlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.

Viniliden florür ve heksafloropropilen kopolimer kükürtle vulkanize edilemediği için fasıl 40 4(a) notundaki sentetik kauçuk tanımına uymaz.

Poli(viniliden florür) fasıl 39'a dâhil bir polimerdir. (Armonize sistem açıklama notlarına, fasıl 39'a yönelik genel notlara, polimerlerin kısaltma listesine ve 3904 pozisyonuyla ilgili notların son paragrafına bakınız.)

Viniliden florür ve heksafloropropilen kopolimer fasıl 39'un 3904 69 80 alt pozisyonu altında, fasıl 39' a yönelik not 1,4 ve 6'ya ve fasıl 39'a yönelik alt pozisyon notu 1'e göre sınıflandırılan ilk şekillerde bir florlanmış kopolimerdir.

                             
                                         

 İlgili tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201017-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201017-5.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201017-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.