Sirküler

Sirküler No: 2020/387


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine 3 üncü fıkra eklenerek, 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin 20.10.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün hale getirilmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201020-4.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.