Sirküler

Sirküler No: 2020/391


Ticaret Bakanlığı'nın İthalat Beyannamelerinde Kıymet Araştırması Çalışması

 

İthalat verileri üzerinde yapılan çalışmalar ve Ticaret Bakanlığı’na intikal eden muhtelif olayların Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde, bilimsel yöntemler kullanılarak düşük kıymetli olma ihtimali bulunan ithalat beyannamelerinin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesi kararlaştırılmış ve belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) sisteminde devreye alındığı belirtilerek,

- Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin olarak Muayene Kontrol ekranında ilgili kalem için “Kıymet araştırması” kutucuğu muayene memuru tarafından işaretlenmeden bloke kaldırılamayacak, “Kıymet araştırması yapılması gerekmektedir. Tahmini birim kıymet … $/kg’dır. 2012/29 sayılı Genelge uyarınca fark kıymet için teminat alınız.” uyarı mesajının geleceği bildirilmiştir.

Yeni uygulama kapsamında uygulama aşağıdaki gibi olacaktır.

- Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin olarak Muayene Kontrol ekranında ilgili kalem için “Kıymet araştırması” kutucuğu muayene memuru tarafından işaretlenmeden bloke kaldırılamayacak, “Kıymet araştırması yapılması gerekmektedir. Tahmini birim kıymet … $/kg’dır. 2012/29 sayılı Genelge uyarınca fark kıymet için teminat alınız.” uyarı mesajı gelecektir.

- Uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete ilişkin 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca teminat alınarak kıymet araştırması yapılacaktır.

- Uyarı mesajında yer alan hesaplanan birim kıymet sadece sistem tarafından düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin yapılacak işlemlerde dikkate alınacaktır.

- Risk bazlı kıymet araştırması çalışması kapsamında olan veya olmayan herhangi bir eşyanın kıymetinden şüphe edilmesi halinde, sistem uyarısı beklenilmeksizin 2012/29 sayılı Genelge gereğince gümrük idaresince gerekli işlemler yerine getirilmeye devam edilecektir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2020 / 58341131 tarih, sayılı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.