Sirküler

Sirküler No: 2020/400


Verilmiş olan teminatın değiştirilmesi işlemleri

Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri  için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun EK-77/C'de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir. " hükmü uyarınca Yönetmelik eki  (EK-77/C) metnin E-Teminat mektubu metinlerine eklenmesi hususunda proje  paydaşlarımızdan Kredi Kayıt Bürosu ile gerek e-posta aracılığıyla gerekse şifahen gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, "teminat değişikliklerinde hangi türde bir mektup ile  değişiklik yapılacağı noktasında kesinlik bulunmadığından, banka sistemlerinden otomatik olarak çağrılan teminat türü kodları arasında EK-77/C metninin doğrudan yer almadığı, ancak, teminat mektupları düzenlenirken ilgili metnin E-Teminat mektubu metinlerinin devamına eklenmesi suretiyle işlem tesis edilebileceği" bilgisinin alındığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tarihsiz, 85593407-157.01 sayılı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.