Sirküler

Sirküler No: 2020/401


DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu

 

Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce – ICC) tarafından yayımlanan 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS (İç ve Dış Ticarete İlişkin Ticari Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları) 2020 metni incelendiğinde, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da aynı şekilde ayrı ayrı;

“A Satıcının Yükümlülükleri

… A5 Sigorta Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur."

"B Alıcının Yükümlülükleri

…B5 Sigorta

Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlamalıdır.” İfadelerine yer verildiği belirtilerek;

1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020 metni ve ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesinin mezkur yazısında belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020'de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğunun anlaşıldığı bildirilmiştir.. 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2020 tarihli 58349437 sayılı yazıları eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.