Sirküler

Sirküler No: 2020/407


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB'nin 'Kombine Nomanklatür' ('CN') EK:1 kodları ve OGT güncellenmiştir.

 

Avrupa Birliği’nin bugünkü resmi gazetesinde yayımlanan KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 2020/1577 ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB'nin 'Kombine Nomanklatür' ('CN') kodları ve ortak gümrük tarifesi güncellenmiştir.

30.10.2020 tarihli L/361 1 sayılı AB resmi gazetesi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.361.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A361%3ATOC linkinde yayımlanmıştır.

Kararda, Belirli malların izlenmesini kolaylaştırmak için yeni alt başlıklar getirerek, istatistiklerle ve ticari politika ve teknolojik ve ticari gelişmelerle ilgili gerekliliklerdeki değişiklikleri dikkate almak için;

Bölüm 5'te 'kırmızı mercan' gibi CN'de, CN, Bölüm 28'deki "kırmızı fosfor", Bölüm 44'teki "okaliptüs ağacı" ve Bölüm 85'teki "çelik laminasyonlar". Ayrıca, 2658/87 sayılı Yönetmeliğin (EEC) Ek I'inin Üçüncü Bölümünün (Tarife Ekleri) Ek 3'ünde (Tarife Ekleri) ve farmasötik maddelerin tescilli olmayan isimleri listesindeki bazı maddelerin sınıflandırmasının Ek I Bölüm Üç (Tarife Ekleri) Ek 6'sındaki ara maddeler ile değiştirildiği,

2658/87 sayılı Yönetmeliğin (EEC) Ek I'in Üçüncü Bölümünün (Tarife Ekleri) Ek 10'unda, '1,1,1-trifloroetan (HFC-143a)' maddesi TARIC kod 2903392925'ten 2903392490'a yeniden sınıflandırılması gerektiği belirtilmiştir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.