Sirküler

Sirküler No: 2020/409


Gümrük Kanununun 235/4-C Maddesinin Uygulaması

 

7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi; “Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir." şeklinde değiştirilmesi nedeniyle anılan madde  kapsamında yapılacak işlemlerde ceza kararı düzenlenmesinin uygun bulunduğu ve Tahsilat Takip Programının Ceza Kararları Modülünde yer alan “Dayanak” sekmesinde “4458/235/4-c” maddesinin seçilerek işlem yapılmasının sağlandığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2020 / 58464348 tarih, sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.