Sirküler

Sirküler No: 2020/410


Düşümü Gerçekleşmeyen Transfer Bildirim Formları

 

İthalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce ödendiği “peşin”, “vesaik mukabili” ve “akreditif” ödeme şekilleri için bankalarca düzenlenen transfer bildirim formlarının beyan işlemleriyle ilgili yapılan incelemelerden ‘4010’, ‘5300’ ve ‘5371’ rejim kodlu 7/11/2018 tarihine kadar olan dönemdeki beyannamelerde, ‘0887’ belge kodu ile 23 haneli TBF Belge ID’ler beyan edilmiş olmasına karşın düşümlerin gerçekleşmediği anlaşıldığından;

- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Tablodaki tablodaki beyannamelerin incelenerek düşüm olmayanların tespit edilmesi, yükümlü hatasından kaynaklanmamasından dolayı herhangi bir usulsüzlük cezası uygulanmaksızın düzeltme işlemi yapılmak suretiyle söz konusu TBF Belge ID’lerden düşümlerin sağlanması,

- Diğer taraftan, mükerrer/fazladan kullanım mevcut ise eksik alınan KKDF ve fark gümrük vergileri için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda talimat verilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2020 / 58412525 tarih, sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.