Sirküler

Sirküler No: 2020/414


Makaron ve yaprak sigara kağıdı tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamına alınmıştır.

 


5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu düzenleyen 3 üncü maddesinin 10, 16, 17 ve 18 inci fıkralarına "makaron ve yaprak sigara kağıdı" da eklenmiştir.

 Konuya ilişkin 7255 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun (madde 28)  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201104-5.pdf linkindedir.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.