Sirküler

Sirküler No: 2020/416


Kırmızı mercimek ve çerezlik olmayan ay çekirdeğinde vergi ve dip not değişikliği yapılmıştır.

0713.40.00.00.13 GTİPli kırmızı mercimeğin genel gümrük vergisi oranı yüzde 19.3'den yüzde 9'a (G.Kore % 5,2) düşürülmüştür.

 

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ay çekirdeğinin gümrük vergisi oranı ise Singapur için yüzde 13.5'den yüzde 10.1'e; Venezuela için yüzde 27'den yüzde 3'e düşürülerek, 8 ve 10 nolu dipnotlarda yapılan değişikliğe istinaden 30 Haziran 2021'e kadar çerezlik olmayan bu üründen gümrük vergisi ve toplu konut fonu alınmayacaktır. 

 

1 Temmuz 2021'den itibaren ise gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanacaktır.

 

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karara (Karar Sayısı: 3182) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-17.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.