Sirküler

Sirküler No: 2020/417


Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 11 inci maddesine 6 ıncı fıkra eklenerek, Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair belge ver servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) tüketiciye verebileceği (tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur) yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca,bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınmasının gerektiği, Onayın, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabileceği, tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna ait olacağı, malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda imza şartı aranmayacağı yönünde hükümlere yer verilmiştir.

 

Konuya ilişkin Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.