Sirküler

Sirküler No: 2020/418


Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)

2014/7 sayılı Genelge'nin "EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesine, aşağıda GTİP'leri yer alan eşya eklenmiştir.

2207.20.00.10.14

3919.90.80.20.00

5807.10.90.00.00

8211.94.00.00.00

2712.10.90.00.00

3920.10.24.00.00

5906.99.90.00.00

8306.29.00.90.00

2804.40.00.00.00

3920.20.21.00.19

5909.00.10.00.19

8306.30.00.00.00

2811.22.00.00.00

3920.43.10.00.00

6006.22.00.00.00

8412.31.00.90.00

2821.10.00.90.11

3921.19.00.10.00

6304.99.00.00.13

8413.30.80.90.00

2853.90.10.00.00

3921.90.30.00.00

6909.19.00.00.12

8504.40.84.90.00

2905.12.00.00.11

3921.90.90.10.00

6909.19.00.00.19

8506.10.11.00.00

2915.29.00.90.19

3926.30.00.00.00

7007.11.90.00.29

8525.80.30.00.00

2931.90.00.90.68

4015.11.00.00.00

7011.90.00.00.00

8528.59.00.00.00

3004.32.00.00.00

4107.12.19.00.00

7019.39.00.00.11

8528.72.40.00.00

3004.39.00.00.00

4202.11.90.00.12

7019.90.00.10.00

8535.21.00.00.19

3215.90.70.00.19

4202.12.19.00.00

7219.34.10.00.00

8536.49.00.00.11

3402.13.00.00.00

4202.12.50.00.00

7222.11.81.00.00

8536.49.00.00.12

3801.10.00.00.00

4821.10.10.00.00

7226.99.70.00.19

8543.70.90.00.12

3808.91.10.00.00

4821.90.90.00.00

7310.29.90.90.00

8545.19.00.00.00

3808.94.10.00.00

4901.99.00.30.00

7315.89.00.00.00

8545.90.90.00.19

3808.94.20.00.00

5107.10.90.00.00

7323.99.00.00.00

9011.90.00.00.00

3808.94.90.00.19

5208.31.00.92.00

7325.91.00.00.00

9012.10.00.00.00

3811.19.00.00.00

5401.10.16.20.00

7325.99.90.00.00

9017.20.39.00.00

3812.39.90.00.00

5401.10.18.20.00

7409.39.00.00.14

9017.30.00.10.00

3824.78.90.00.00

5401.20.90.00.00

7419.91.00.90.00

9025.19.00.19.00

3824.99.93.00.19

5501.20.00.00.00

7606.11.10.00.12

9025.80.80.90.00

3824.99.96.90.68

5516.23.90.90.00

7606.11.10.00.13

9029.20.90.10.00

3907.20.99.00.00

5603.12.90.00.19

7806.00.80.00.00

9114.30.00.00.00

3913.10.00.00.00

5603.93.90.00.19

7903.90.00.00.11

9403.20.20.00.11

3916.90.10.00.19

5607.50.30.10.00

8202.10.00.00.19

9603.40.10.00.00

3917.22.10.00.00

5608.90.00.00.00

8202.20.00.00.00

9608.20.00.10.00

3919.10.80.20.00

5801.37.00.00.00

8205.51.00.00.00

Konuya ilişkin 2020-26 sayılı Genelgeye https://ticaret.gov.tr/data/5e206b7813b876856c9cf082/26%20say%C4%B1l%C4%B1%20genelge.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.